กระบอกลม Air Cylinder ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมอัดให้เป็นพลังงานกล มีการทำงานในแนวเส้นตรง โดยประกอบไปด้วยลูกสูบ, ก้านสูบ, ฝาครอบหัวท้าย, บูชก้านสูบ และสปริง

ชุดกรองลมดักน้ำ F.R.L Combination ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพลม กำจัดความชื้นและละอองน้ำรวมถึงละอองฝุ่น และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจากระบบลมอัด ทำให้ได้ลมอัดที่มีคุณภาพ มีความบริสุทธิ์ และระบบโดยรวมสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วาล์วควบคุมทิศทาง Directional Control Valve ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของลม ทำงานโดยใช้หลักการควบคุมลมเข้าและออก