นิวแอนด์ไฮด์ สำนักงานใหญ่
549/9 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ 10250